Регистрация | Забравена парола
Бъдещи Шампиони - Търгове за гълъби. Не пропускайте шанса си да закупите гълъби от класа!

Общи условия

Общи условия за продажба, СВЪРЗАНИ С интернет продажбите ОТ FUTURE CHAMPS НА ПОТРЕБИТЕЛИ

 

Общите условия за продажба се прилагат между следните страни:

pigeons-auctions.com (наричан по-нататък  "FUTURE CHAMPS"),със седалище и адрес Варна,

9000 м.с Ален Мак, в БЪЛГАРИЯ (наричан още: "служебен адрес")

И:

Купувачът, както е определено по-долу;

Предисловие

FUTURE CHAMPS е продавач на гълъби, който има уебсайт (www.pigeons-auctions.com), на които продажбата на гълъби се организира с помощта на система за наддаване или така нареченият търг.

А потребителите, както е определено по-нататък, е в състояние да наддават чрез онлайн системата за наддаване на FUTURE CHAMPS, ако преди момента на търга, те са регистрирани в www.pigeons-auctions.com и са признати като кандидат от www.pigeons-auctions.com .

Настоящите Общи условия за продажба регламентират онлайн продажбите от FUTURE CHAMPS на купувача, както е определено по-долу.

Дефиниции

Гълаб: гълъба или гълъби, които са идентифицирани в офертата за покупка, която се изпраща на купувача, както е определено по-нататък, с помощта на уеб сайта, както е определено по-долу.

Млад гълъб: гълъб или гълъби, които е / са най-много една година по време на започване на периода на търг.
Купувачът: потребител, който е регистриран в www.pigeons-auctions.com  като наддавач и се признава като кандидат от www.pigeons-auctions.com преди или по време на търга.
Условия за продажба: настоящите Общи условия за продажба
Уепсайт:www.pigeons-auctions.com